Reisdocumenten

PASPOORTEN / VISUM / REISDOCUMENTEN

paspoortWij kunnen u bij boeking informeren over de benodigde reisdocumenten (identiteitskaart, paspoort of visum) voor de door u gekozen bestemming. Uitgangspunt hierbij is het Nederlands staatsburgerschap.

Ieder kind dient in het bezit te zijn van een eigen reisdocument.

Reizigers met een andere dan de Nederlandse nationaliteit dienen bij hun reisbureau, ambassade of consulaat te informeren naar de benodigde documenten,

U dient er zelf voor te zorgen dat u de juiste en complete reisdocumenten bij vertrek kunt overleggen. The Travel Company Reisbureau van Boesschoten draagt geen aansprakelijkheid voor het ontbreken van de juiste reisdocumenten.

Landen waar u met een Nederlandse Identiteitskaart naar kunt reizen.

Voor de overige landen heeft u een paspoort nodig. In bepaalde landen dient u paspoort nog 3-6 maanden geldig te zijn tot na thuiskomst.

TOESTEMMINGSFORMULIER VOOR REIZEN MET MINDERJARIGE KINDEREN

Kinderen die met één van de ouders op reis gaan, moeten van de andere ouder toestemming krijgen. Om problemen bij de paspoortcontrole te voorkomen, wordt geadviseerd dat vaders of moeders die alleen met hun kind(eren) reizen, een formulier invullen (zie bijlage).

De Koninklijke Marechaussee (Ministerie Van Defensie) is een campagne begonnen om kindontvoeringen tegen te gaan. Dit naar aanleiding van enkele recente pogingen tot kindontvoeringen. In juni mochten in drie gevallen kinderen het land niet verlaten na controle.

Behalve het paspoort van ouder en kind, wordt gecontroleerd of sprake is van ouderlijk gezag. Twijfelgevallen zijn bijvoorbeeld kinderen met een andere achternaam dan de vader of moeder. Ook kinderen die met een oom of tante op reis gaan, vallen onder de verscherpte controle. Bij twijfel doet de dienst ter plekke extra onderzoek.

Kinderen moeten sinds medio 2012 een eigen reisdocument hebben. Kinderen kunnen niet meer worden bijgeschreven in het paspoort van de ouders of gezaghebber. Bestaande bijschrijvingen zijn niet meer geldig. Aan bijgeschreven kinderen worden geen noodpaspoorten verstrekt.

Klik hier voor de informatie van het ministerie.

REIST U MET KINDEREN NAAR ZUID AFRIKA?

Graag willen wij je informeren over de nieuwe wet betreffende reizende minderjarigen (een kind tot 18 jaar) naar Zuid-Afrika.

Vanaf 1 juni 2015, dienen ouders die reizen met kinderen in het bezit te zijn van een volledige geboorteakte van alle reizende kinderen. Dit geldt zelfs wanneer beide ouders reizen met hun kinderen, en geldt voor zowel buitenlanders als Zuid-Afrikanen.

Als kinderen reizen met verzorgers, zijn deze volwassenen tevens verplicht om in het bezit te zijn van beëdigde verklaringen waaruit blijkt dat beide ouders toestemming geven om te reizen met de kinderen. Dit geldt ook wanneer een alleenstaand ouder reist met een kind.

Als u het land verlaat op of na 1 juni 2015 dient u eveneens in het bezit te zijn van deze documenten, ook al komt u aan in Zuid-Afrika voordat de wet van kracht is.
Alle documenten dienen Engelstalig te zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zuid-Afrikaanse ambassade of uw gemeente.
Graag willen wij u erop attenderen dat u zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie moet inwinnen en tevens tijdig voor vertrek moet nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden indien u niet in het bezit bent van de juiste documenten.

VISUM NODIG?

Voor bepaalde landen dient u een visum aan te vragen. Controleer dit tijdig en indien u een visum nodig heeft kan dit geregeld worden via www.CIBT.nl Wij kunnen het visum ook voor u verzorgen. Onze bemiddelingskosten zijn € 10 per visum naast de kosten die CIBT berekent.

VISUM VOOR TURKIJE

Klik hier voor informatie over de geldigheid van uw paspoort in combinatie met het verplichte visum voor Turkije

U kunt hier uw visum voor Turkije online aanvragen via de volgende website: www.evisa.gov.tr

Bij aankomst moeten reizigers het document voorleggen waarmee de online registratie gedaan werd.

VLIEGREIZEN NAAR DE VERENIGDE STATEN

U   U bent verplicht elektronische reistoestemming te verkrijgen via het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming ESTA,voordat u aan boord gaat van een vliegtuig naar de VS. Voor een online aanvraag kunt u naar de website van ESTA gaan: https://esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html?execution=e1s1

Een ESTA-reistoestemming (maximaal verblijf 90 dagen) kan tot uiterlijk 72 uur voor vertrek uit Nederland aangevraagd kan worden en is maximaal 2 jaar geldig of tot de datum waarop uw paspoort verloopt.

De Amerikaanse regering zal een bedrag rekenen van $14 voor het gebruik van het verplichte ESTA-formulier. Wij kunnen dit uiteraard ook voor u verzorgen en berekenen hiervoor € 15,= per persoon. Wij hebben dan een kopie van het paspoort nodig.

Wij adviseren u altijd te controleren of de autorisatie is verleend en een afdruk van de ESTA autorisatie mee te nemen ten behoeve van de check-in.

* Douane in/uitvoer van artikelen

 

 

  

Contactformulier