REIZEN MET MINDERJARIGE KINDEREN

Kinderen die met één van de ouders op reis gaan, moeten van de andere ouder toestemming krijgen. Om problemen bij de paspoortcontrole te voorkomen, wordt geadviseerd dat vaders of moeders die alleen met hun kind(eren) reizen, een formulier invullen.

De Koninklijke Marechaussee (Ministerie Van Defensie) is een campagne begonnen om kind ontvoeringen tegen te gaan. Dit naar aanleiding van enkele recente pogingen tot kind ontvoeringen.
Behalve het paspoort van ouder en kind, wordt gecontroleerd of sprake is van ouderlijk gezag. Twijfelgevallen zijn bijvoorbeeld kinderen met een andere achternaam dan de vader of moeder. Ook kinderen die met een oom of tante op reis gaan, vallen onder de verscherpte controle. Bij twijfel doet de dienst ter plekke extra onderzoek.

Klik hier voor de informatie van het ministerie.
o Toestemmingsformulier reizen met minderjarige

 MET MINDERJARIGE KINDEREN NAAR ZUID AFRIKA?

Graag willen wij je informeren over de nieuwe wet betreffende reizende minderjarigen (een kind tot 18 jaar) naar Zuid-Afrika.
Vanaf 1 juni 2015, dienen ouders die reizen met kinderen in het bezit te zijn van een volledige geboorteakte van alle reizende kinderen. Dit geldt zelfs wanneer beide ouders reizen met hun kinderen, en geldt voor zowel buitenlanders als Zuid-Afrikanen.
Als kinderen reizen met verzorgers, zijn deze volwassenen tevens verplicht om in het bezit te zijn van beëdigde verklaringen waaruit blijkt dat beide ouders toestemming geven om te reizen met de kinderen. Dit geldt ook wanneer een alleenstaand ouder reist met een kind.

Alle documenten dienen Engelstalig te zijn.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Zuid-Afrikaanse ambassade of uw gemeente of
klik hier voor meer informatie
Graag willen wij u erop attenderen dat u zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie moet inwinnen en tevens tijdig voor vertrek moet nagaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden indien u niet in het bezit bent van de juiste documenten.

Contactformulier